Ook zingen?

Ons koor heeft  leden die al lang zingen en leden die minder ervaring hebben. We delen met elkaar de voorliefde voor koormuziek. Zingen brengt ontspanning en met elkaar naar een mooie uitvoering toewerken is altijd weer leuk en inspirerend. Onder leiding van onze dirigent werken we aan klassiek repertoire en nieuwe uitdagingen.

  • Repetitieavond : elke maandag van 19:45 tot 22:00 uur (met pauze)
  • Locatie: In het gebouw van de NPB aan de Lange Kerkdam 46 te Wassenaar
  • Kunt u noten lezen…fijn! Zo niet, oefenbestanden en hulpmiddelen genoeg!
  • Jaarlijks tenminste twee concerten
  • Voorafgaand aan een concert meestal een extra repetitiedag

Wilt u lid worden?
Dat kan op elk moment van het muzikale jaar bij Wassenaar Vocaliter. U kunt vrijblijvend een paar repetities bijwonen. Een van de koorleden zorgt voor begeleiding en maakt u wegwijs in het koor.

Als u interesse heeft voor een lidmaatschap neemt de dirigent een stemtest bij u af. Op basis van de kwaliteit van uw stem en eventuele koorervaring adviseert de dirigent u en het bestuur of u wordt toegelaten. Meezingen tijdens een concert is afhankelijk van de tijd die u heeft mee gerepeteerd voor het eerstvolgende  concert.

De jaarcontributie bedraagt voor 2022 € 275,–. (exclusief eventuele kosten van de aanschaf of huur van de bladmuziek).

Interesse? Neem contact op met het secretariaat: Marguérite de Muinck Keizer 035-2083545 of 0624532745    secretaris @vocaliter.nl

Projectleden
Bent u geïnteresseerd om mee te zingen met een specifiek concert? Het is ook  mogelijk mee te doen als projectlid. Neemt u contact op met onze secretaris over de programmering en mogelijkheden voor het komende concert.