Concerten

Voorjaar 2023 
(mini) Matthäus Passion in het Benoordenhout te Den Haag
Bent u geïnteresseerd in achtergronden van Bach’s meesterwerk?  
Het koor Wassenaar Vocaliter brengt anderhalf uur delen uit de Matthäus Passion
ten gehore met medewerking van drie solisten en pianist Seth Heeren.
Dirigent Wim de Ru licht deze delen met boeiende verhalen toe.

Zondag 26 maart om 15.00 uur in de Duinzichtkerk,
van Hogenhoucklaan 89, Den Haag (deuren open vanaf 14.15 uur).          
Kaarten €12,50 pp
(alleen aan de deur met gepast bedrag of mobiel met QR code)
Na afloop kunt u napraten met dirigent en koorleden.
(eventuele consumpties zijn dan voor eigen rekening)