Recensie 23-11-2010

Uitvoering Judas Maccabaeus van Georg Friedrich Händel op 23 november 2010

Händels Judas Maccabaeus, een majestueus oratorium

Het koor Wassenaar Vocaliter voerde onder leiding van zijn dirigent Frank de Groot vorige week dinsdag in de Dorpskerk de Judas Maccabaeus  van Georg Friedrich Händel uit. Samen met vier solisten en begeleid door Amici della Musica, een zeer goed begeleidingsorkest dat bestaat uit jeugdige, professionele spelers, bracht het koor een heroïsch verhaal op de planken.

Actuele lading

Judas Maccabaeus  gaat over de overwinning van de Israëlieten op andere volken. ”Voor vrijheid en geloof “ is veel geoorloofd, zo hoorden wij. Men heeft dus zeker een werk met actuele lading gekozen. Voorzitter Susanne Wensink hield een welkomsttoespraak waarin ze kort het verhaal van het stuk vertelde en ze wees daarbij op enkele markante gedeelten. Dat is prettig want het geeft houvast bij het luisteren naar een dergelijke lange compositie.

Ze meldde ook dat het publiek  in het meest bekende koor ( see the conqu’ring hero comes ) kon meezingen. En inderdaad, tijdens de uitvoering hoorde je meer en meer stemmen vanuit het publiek voorzichtig en zachtjes meedoen met de melodiepartij van het koor.

Strijdklanken

We hoorden veel wapengekletter, maar ook hoop, verdriet en lofprijzing. Het stuk is lang en groots, met gedeelten van schallend koper, pauken en de roffel van een militaire trom, die tot in de voorhoede komt. Meestal wordt dit oratorium enigszins ingekort en ook dirigent Frank de Groot had op  enkele plaatsen stukjes weggelaten, maar niet veel, wat te prijzen is. Na alle heldhaftige strijdklanken en niet mis te verstane teksten kon het publiek dan ook pas na 23:00 uur in de novemberkou buiten de kerk tot rust komen; enigszins beduusd , maar wel onder de indruk van het stuk en de uitvoering. Want het was mooi. De vele luide, militaristische gedeelten werden afgewisseld door stukken met een heel andere sfeer.

We hebben kunnen genieten van een groots werk, prachtig vertolkt door Wassenaar Vocaliter onder de leiding van Frank de Groot en met medewerking van het orkest Amici della Musica, organist Bert Mooiman, sopraan Simone Riksman, alt Carina Vinke, tenor Jan- Willem Schaafsma en bas Marc Pantus

Door Lyke Burger.