Skip to main content

Oorsprong
Het koor is begonnen als R.K. Oratoriumvereniging  “Stella Maris”.
De eerste brief in het archief is van 12 maart 1952.

8 mei 1961: Oprichting Contactorgaan van de Wassenaarse Zang- en Oratoriumverenigingen
– Gemengde Zangvereniging “Bel Canto”
– R.K .Oratoriumvereniging “Stella Maris”
– Chr. Dameskoor “Euphonia”
– Chr. Zangvereniging  “Wassenaars Mannenkoor”
– Chr.Gemengde Zangvereninging  “Cantate Domino”

Christelijke Wassenaarse Oratorium Vereniging

1956: Oprichting Wassenaarse Jongerenkoor door Gerard Akkerhuis, na een aantal jaren omgezet in de Christelijke Wassenaarse Oratoriumvereniging

17 mei 1963: eerste brief in het archief
1965: eerste ledenlijst Christelijke  Wassenaars Oratoriumvereniging
1 september 1967: Oprichting Christelijke Wassenaarse Oratoriumvereniging
1 juni 1970: Fusie van Christelijke Wassenaarse Oratoriumvereniging en de gemengde zangvereniging Stella Maris: Wassenaar Vocaliter

Gewijzigde statuten Christelijke Wassenaarse Oratoriumvereninging, thans genaamd Vereniging Wassenaar Vocaliter, goedgekeurd bij KB dd 9 juni 1972
Kamer van Koophandel: Datum oprichting 1 juni 1970

Repetitielocatie
Gebouw van de NPB kerk
Lange Kerkdam 46
Wassenaar

Voorzitter | Paul Bakker| tevens 2e penningmeester
Secretaris | Marguérite de Muinck Keizer| tevens vice voorzitter
035-2083545 of 06-24532745| email: secretaris
Penningmeester | Irene Huyts
Algemeen lid | Marie-France Luchsinger
Algemeen lid | Angelien Dees | tevens 2e secretaris
KvK nummer: 40407126
IBAN: NL19 INGB 00002406 26