Geschiedenis

Geschiedenis koor Wassenaar Vocaliter

Het koor is begonnen als R.K.Oratoriumvereniging  “Stella Maris”
12 maart 1952: de eerste brief in het archief

8 mei 1961: Oprichting Contactorgaan van de Wassenaarse Zang- en Oratoriumverenigingen
– Gemengde Zangvereniging “Bel Canto”
– R.K .Oratoriumvereniging “Stella Maris”
– Chr. Dameskoor “Euphonia”
– Chr. Zangvereniging  “Wassenaars Mannenkoor”
– Chr.Gemengde Zangvereninging  “Cantate Domino”

Christelijke Wassenaarse Oratorium Vereniging

1956: Oprichting Wassenaarse Jongerenkoor door Gerard Akkerhuis, na een aantal jaren omgezet in de Christelijke Wassenaarse Oratoriumvereniging

17 mei 1963: eerste brief in het archief
1965: eerste ledenlijst Christelijke  Wassenaars Oratoriumvereniging
1 september 1967: Oprichting Christelijke Wassenaarse Oratoriumvereniging
1 juni 1970: Fusie van Christelijke Wassenaarse Oratoriumvereniging en de gemengde zangvereniging Stella Maris: Wassenaar Vocaliter

Gewijzigde statuten Christelijke Wassenaarse Oratoriumvereninging, thans genaamd Vereniging Wassenaar Vocaliter, goedgekeurd bij KB dd 9 juni 1972
Kamer van Koophandel: Datum oprichting 1 juni 1970