Skip to main content

Wim studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daarna volgde hij diverse studies en lessen: koordirectie afgerond bij Frans Moonen, schoolmuziek afgerond bij Nico Smit, orkestdirectielessen bij Jan Eelkema en David Porcelijn en kinderkoordirectielessen bij Sylvère van Lieshout.

Sinds 1978 is Wim de Ru werkzaam als koordirigent van de C.O.V. EX ANIMO te Leiden. Dit koor heeft als vast repertoire de Matthäus Passion van J.S. Bach en heeft daarnaast tal van uitvoeringen van bekende en minder bekende begeleide koorwerken uitgevoerd.

Van 1980 tot 2020 was hij werkzaam aan de muziekschool in Leiden waar hij een kinderkoor en een jeugdkoor leidde en de koorscholingslessen voor volwassenen en kinderen verzorgde.

Sinds 1988 is Wim de Ru dirigent van de stichting Leidse koorprojecten. Met deze stichting zijn een aantal werken met een politiek en/of maatschappelijk thema uitgevoerd.

Sinds het najaar 2021 is Wim tevens vaste dirigent van Wassenaar Vocaliter.

 

Repetitielocatie
Gebouw van de NPB kerk
Lange Kerkdam 46
Wassenaar

Voorzitter | Paul Bakker| tevens 2e penningmeester
Secretaris | Marguérite de Muinck Keizer| tevens vice voorzitter
035-2083545 of 06-24532745| email: secretaris
Penningmeester | Irene Huyts
Algemeen lid | Marie-France Luchsinger
Algemeen lid | Angelien Dees | tevens 2e secretaris
KvK nummer: 40407126
IBAN: NL19 INGB 00002406 26