Vrienden

Stichting Vrienden van Wassenaar Vocaliter

Helpt u Wassenaar Vocaliter?!

We zijn verheugd dat Wassenaar Vocaliter weer kan zingen en mooie uitvoeringen kan geven maar dat gaat niet vanzelf. De Stichting Vrienden van Wassenaar Vocaliter, die in juli 1997 is opgericht probeert hen daarbij te helpen. Zo hebben we recent een workshop financieel ondersteund die tot een betere stembeheersing moet leiden.

De Stichting Vrienden van WV nodigt belangstellenden van harte uit om zich op te geven als Vriend van het koor.

Voor het bedrag van € 30,- per jaar wordt u Vriend van het koor en ontvangt u tweemaal per jaar een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van het koor. Voor een bedrag van € 70,- of meer ontvangt u naast de nieuwsbrieven niet alleen een gratis toegangskaartje maar mag u ook vooraan plaats nemen op de voor de Vrienden gereserveerde plaatsen!!

U kunt zich als nieuwe Vriend aanmelden bij de secretaris van ons bestuur Marie-France Luchsinger, e-mail adres marie-france@planet.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

Bestuur van de Stichting

Marie France Luchsinger
Peter Paul Baart (vz.) 
Emile de Haas